Så fungerar spelpaus hos casinon med licens

Så fungerar spelpaus hos casinon med licens

Att kunna stänga av sigsjälv från spel om pengar, alltså att ta en spelpaus, är något som är kopplattill casinon med svensk spellicens. Exakt hur det går till kan vara liteklurigt att hänga med i. Därför handlar den här sidan om hur en spelpaus fungerarpå casinon med licens.

Därför finns spelpaus

Spelpaus är en del av dennya svenska spellagen som började gälla 1 januari 2019. Lagen som helhet hartagits fram för att skapa ett starkare konsumentskydd och ökad kontroll över deoperatörer som bedriver verksamheter på den svenska spelmarknaden.

I Sverige har man settatt det är ganska många som tycker om att spela olika typer av spel om pengar.Just onlinecasinon är något som blivit väldigt populärt i Sverige. Tyvärrinnebär det också att det finns en del personer som fått problem med sittspelande. Målsättningen är givetvis att onlinespel ska vara en trevligunderhållning och inte en faktor i beroendeproblem.

För att förebygga problemet så har den svenska spelmyndigheten, Spelinspektionen, infört ett självavstängningsregister som heter Spelpaus. Här kan alla som upplever att de har problem med sitt spelande stänga av sig själva från att kunna spela. Det är helt enkelt en funktion som man kan använda för att få hjälp att hålla sig själv borta från spel.

https://www.youtube.com/watch?v=LHjbyqBuGQU

Spelinspektionens självavstängningsregister

Det finns två sätt attstänga av sig själv på genom Spelinspektionens självavstängningsregister. Mankan antingen stänga av sig via Spelpaus.se eller via ett licensierat casinoshemsida. På casinot finns det en länk till Spelpaus.se via deras logga som synsi ett låst fält i övre högra hörnet. Intill den ska det finnas en länk tillcasinots självtest och inställningar för spelbegränsningar.

För att ta en spelpaus såmåste man ha ett svenskt personnummer och ett BankID. Man kan bara stänga avsig själv, och genom att anmäla sig till Spelinspektionens självavstängningsregisterså måste man godkänna deras lagring och behandling av ens personuppgifter.

För att avstängningen skaträda i kraft gäller det också att man är utloggad från alla spelkonton undertiden som man stänger av dig. Annars måste man logga ut för att avstängningenska börja gälla. 

Vilka casinon är kopplade tillSpelpaus.nu?

Enligt spellagen så skaalla spelbolag som har svensk spellicens vara uppkopplade mot Spelinspektionenssjälvavstängningsregister. Det innebär att samtliga casinon från en licensieradoperatör ska vara kopplat till Spelpaus.nu. I dagsläget är det 166 speloperatörersom har svensk spellicens.

Vad händer när man tar en spelpaus?

Casinon med licens måstehela tiden kontrollera självavstängningsregistret så att de inte tillåter speltill någon som har tagit en spelpaus. Det gäller vid registrering, insättningaroch försök till spel, men de får inte heller skicka ut direktreklam till någonsom tagit en spelpaus. Det innebär till exempel nyhetsbrev, erbjudanden ochpost. Anledningen är att personer som upplever att de har spelmissbruk inte skabli lockade till att spela.

När man tar en spelpausså stänger man av sig från alla typer av spel och inte bara en viss sorts spel.Man stänger alltså av sig från hela spelutbudet och inte bara från live casinoteller slots. Man stänger av sig från alla typer av spel som kräverregistrering, alltså även i butik och på bana samt Vegas-automater och CasinoCosmopol.

På vissa casinon kan manfortfarande logga in på sitt konto trots att man har tagit en spelpaus. Men dåkan man bara kolla saldo och begära uttag av de pengar som finns kvar.

Hur länge gäller en spelpaus?

Man kan välja hur lång spelpausman vill ta. Oavsett vilken av tidsfristerna man väljer så finns det en sakgemensamt. Det går inte att upphäva eller ändra spelpausen. När man väl harbekräftat den genom att signera med BankID så finns det ingen återvändo.

Du kan välja mellan attta en spelpaus i:

En spelpaus i 12+ månaderinnebär att den pågår i minst 12 månader och att du därefter själv måsteupphöra spelpausen.

Vad händer om casinon med licens brytermot spelpausen?

Straffet för bryta motspelpausen är sanktioner mot licenshavaren som gått emot det. Faktum är att dethar förekommit flera fall där spelare med spelpaus har fått direktreklamskickad till sig ändå, ibland även att de har kunnat spela. Då har licenshavarenfått betala höga böter. Ibland så mycket som 10 % av sin omsättning, vilketoftast innebär väldigt mycket pengar. Spelbolagen får också en anmärkning somtillslut kan leda till att de mister sin licens. Än så länge har det inte häntpå grund av just denna anledning, men Spelinspektionen ser detta som någotmycket allvarligt.

Det kan finnas fleraorsaker till att spelbolag bryter mot spelpausen. Det kan bero på buggar isystemen som ska kontrollera självavstängningsregistret, att någon spelare inteloggat ut sig ordentligt från spelsidan när de anmälde sig på Spelpaus.se,eller att spelbolagen inte har haft tillräckliga processer och rutiner på platsför att hantera avstängningen.